Постоянно действащата комуникационно-информационна система (КИС), експлоатирана и поддържана от Стационарната КИС, работи устойчиво с коефициент на изправно действие от 99,5 на сто. Това стана ясно по време на сбора на командира на Стационарната КИС. Темата на форума беше „Предизвикателства пред Стационарната КИС при осигуряване на комуникационно-информационна поддръжка на С2 на Въоръжените сили (ВС) при развитие на политико-военна криза”.

По думите на заместник-командира на Стационарната КИС полковник Георги Георгиев, който откри сбора, по време на конференцията на началника на отбраната е била дадена добра оценка на работата на Стационарната КИС през 2017 г. През тази година трябва да затвърдим позициите и да надграждаме нашите способности, посочи полковник Георгиев.

Пред участниците беше представена лекцията на директора на дирекция „КИС” в Щаба на отбраната бригаден генерал Емил Шошев на тема: „Развръщане и функциониране на КИС на ВС при развитие на военно-политическа криза и прерастването й във въоръжен конфликт”. Акцентът беше върху развитието на способностите за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана, както и върху съхраняването на човешкия потенциал на системата.

„ВС в мениджмънта на международните кризи” беше темата на брифинга на полковник доц. д-р Георги Димов от ВА „Г. С. Раковски”. Друг представител на акадмията – полковник доц. д-р Димитър Димитров запозна участниците с аспектите на мотивацията за трудова дейност във ВС.

В работата на форума се включи и командирът на Стационарната КИС полковник Людмил Стоянов, който преди това участва в заключителния етап от конфренцията на началника на отбраната. По време на сбора лектори от различни държавни институции и частни компании представиха пред участниците предизвикателствата пред информационната сигурност на ВС, предоставянето на облачни услуги, тенденциите в развитието на сървърните технологии, както и теми за киберсигурността и киберотбраната. (БА)       

СКИС © 2019 г.