КОМАНДИР

Командир на "Стационарна КИС"

Полковник Людмил Иванов СТОЯНОВ

 

Полковник Людмил Иванов СТОЯНОВ е роден на 16 септември 1964 г. в гр. Казанлък.
 

Военна кариера:

 • 1986 г. – 1993 г. - командир на радиовзвод в 66 освб – СВ; 
 • 1993 г. – 1998 г. - командир на свързочна рота в 66 освб – СВ; 
 • 2000 г. – 2001 г. - началник на щаб на батальон в 62 свбр – ГЩ; 
 • 2001 г. – 2002 г. - командир на радиорелеен батальон в 62 свбр;
 • 2002 г. – 2006 г. - заместник-командир на 62 свбр;
 • 2004 г. – 2005 г. - за началник на щаб на 62 свбр; 
 • 2006 г. – 2008 г. - началник на щаб на 44 СОСМ;
 • 2008 г. – 2009 г. - началник на отдел „ЗБКИС” в УКИС – ГЩ; 
 • 2009 г. – 2012 г. - заместник-национален военен представител в Национално военно представителство в Съюзно командване по операциите на НАТО – Монс, Белгия;
 • 2012 г. – 2013 г. - началник на отдел „НССС” в Дирекция „КИС” –ЩО;
 • 2013 г. – 2014 г. - началник на отдел „ЗКИРИС” в Дирекция „КИС” – ЩО;
 • 2014 г. – 2017 г.- заместник директор на Дирекция „КИС” – ЩО.

 

Образование и квалификация:

 • 1978 г. – 1982 г. - Математическа гимназия , Казанлък;
 • 1982 г. – 1986 г. - ВНВУ „В.Левски”, В.Търново;
 • 1998 г. – 2000 г. - ВА „Г.С.Раковски”, ОТФ, София;
 • 2006 г. - “Saint John” University, York,  United Kingdom;
 • 2008 г. - ВА „Г.С.Раковски”, ФНСО, София;
 • 2013 г. - Дипломатически институт, МВнР, София.

 

Произвеждане в звание:

 • 1986 г. – лейтенант
 • 1989 г.  – старши лейтенант
 • 1993 г.  – капитан
 • 2000 г.  – майор
 • 2003 г.  – подполковник
 • 2006 г.  – полковник

 

Отличия и награди:

 • Награден знак „За вярна служба под знамената” - IV степен;
 • Награден знак „За вярна служба под знамената” - III степен;
 • Почетен награден знак „България – НАТО” посребрен  - II степен;
 • Грамоти, предметни награди и парични награди.

 

Владеене на чужди езици:

 • Английски – STANAG 2333;
 • Френски – STANAG 1111;
 • Ползва руски и италиански език.
   

Семейно положение: Семеен с едно дете.

 

СКИС © 2021 г.