Центърът за киберотбрана ще заработи през пролетта

Андрей РАНГЕЛОВ

Сформирали сме „Център за управление и киберотбрана”, като нашата увереност е, че през късната пролет той ще придобие начални оперативни способности. Това заяви командирът на Стационарната комуникационна и информационна система (Стационарната КИС) полковник Людмил Стоянов по време на анализа на системата вчера. Сред присъстващите бяха заместник-министърът на отбраната Атанас Запрянов и директорът на дирекция КИС в Щаба на отбраната бригаден генерал Емил Шошев.

В момента протича процес на ремонтно-строителни

дейности на помещенията, където е ситуиран центърът за киберотбрана, поясни полковник Стоянов, който представи основните направления от дейността на системата. Той напомни, че през ноември 2017 г. в „Държавен вестник” е бил обнародван коригираният правилник за устройството и дейността на системата. Полковник Стоянов изтъкна, че Стационарната КИС е уникална структура, в която ученията, тренировките, занятията са 24 часа в денонощието, 365 дни в годината.

Основните функции на системата са изграждането и управляването на КИ среда в МО и БА чрез стационарната комуникационна мрежа, Автоматизираната система на БА, интернет средата, ISDN мрежата и автоматизираната мрежа за свръзка с подвижни обекти по стандарт ТЕТРА.

В постоянна работоспособност са стационарните КИ възли. Поддържа се непрекъсната готовност за предоставяне на ресурс от национални и международни електронни съобщителни мрежи за нуждите на българските ВС и съюзническите сили.

Осигуряваме КИС между стационарните пунктове за управление, поддържаме комуникационния ресурс за нуждите на СКС и видовете ВС, напомни полковник Стоянов.

По думите му Стационарната КИС е разположена в десетки войскови райони. Става дума за комуникационни възли, ретранслационни пунктове и оперативни центрове. Обектите й са пръснати из цялата територия на страната. Някои от районите са отдалечени дори на 300 км от съответните щабове за тяхното управление.

Друга особеност е, че над 80 на сто от военнослужещите изпълняват служебните си задължения чрез носене на дежурство с различна продължителност – от 24 до 168 часа. Всекидневно по десетки маршрути из цялата страна се превозват стотици военнослужещи и цивилни служители от системата.

Процентът на окомплектованост на Стационарната КИС е удовлетворителен на фона на големия некомплект в БА, посочи полковник Стоянов. „Амбицията ни е да повишаваме този процент. При нас, ако загубим 1–2 процента, това се отразява действително фатално на системата”, обясни той.

И сподели, че заради кадровия недостиг в момента специалисти по КИС и по инженерно-технически системи се налага да се занимават с несвойствена дейност по охрана на обекти. Според командира на системата решението е в това, да се назначат хора по допълнително разписание на длъжностите. По този начин същият брой военнослужещи ще може да се освободи от несвойствените си охранителни ангажименти и да изпълнява функционалните си задължения така, както са разписани по длъжностни характеристики.

Не е новина, че набирането и кадровото развитие на личния състав е изключително важен и проблемен въпрос, изтъкна полковник Стоянов. „През 2017 г. за първи път ни беше предоставена възможност да структурираме учебен център за подготовка на младши сержанти. Направихме първия пилотен курс, който дава своите резултати. Към момента вече 12 войници са назначени на длъжности, изискващи звание младши сержант, което гарантира продължаване на службата и кадровото им развитие. Нашето намерение е два пъти годишно – през пролетта и есента, да организираме такова обучение за повишаване на квалификацията на личния състав”, заяви той.

Друга позитивна стъпка в тази посока е инициативата на политическото ръководство на МО за предоставяне на възможност на военнослужещи, които са изпълнявали своите задължения, да се върнат отново в редовете на армията, каза командирът на Стационарната КИС. Обявихме четири такива длъжности, явиха се четирима кандидати, каза той. След проведения подбор двама отпадат по различни причини. Всеки момент се очаква министърът на отбраната да подпише заповед за назначаването на другите двама на съответните длъжности.

В слвото си за представянето на анализа на подготовката главният инженер на Стационарната КИС полковник Георги Димитров посочи основните направления на дейността на системата през 2017 г. Заместник-министър Атанас Запрянов оцени положително работата на личния състав. „Всичко, замислено от ръководството на Стационарната КИС, е извършено, което е похвално. Направено е дори повече”, каза той. И допълни: „Впечатлен съм от състоянието на войсковия ред и дисциплината, от подготовката, от това, че стъпка по стъпка правите всичко възможно да поддържате толкова сложни съоръжения, каквито са комуникационните обекти”.

Фото
Красимир Тодоров

СКИС © 2019 г.