ЗАМЕСТНИК - КОМАНДИР

Заместник - командир на "Стационарна КИС"

полковник  Георги Владимиров ГЕОРГИЕВ

Роден на 19.08.1966 г. в гр. Харманли.

Завършено образование:
1990 г. ВНВАУ „Г.Димитров” – гр. Шумен.
2010 г. Командно-щабен факултет на ВА „Г.С.Раковски”.

Военна кариера:
1990-1992 г. - Инженер на ЕИМ във военно формирование 22870;
1992-1993 г. - Инженер на ЕИМ във военно формирование 46830;
1993-1996 г. - Старши инженер по ЕИТ;
1996-2000 г. - Старши помощник началник на секция, системен инженер във военно формирование 24410;
2000-2002 г. - Системен аналитик във военно формирование 48900;
2002-2003 г. - Началник на секция, той и главен администратор във военно формирование 48900;
2006-2009 г. – Старши помощник-началник на отдел във военно формирование 52750;
2009-2010 г. – Началник на отделение в Институт по отбрана;
2010-2010 г. – Главен експерт в Институт по отбрана;
2010-2012 г. – Главен експерт в Дирекция КИС;
2012-2016 г. – Главен инженер в Ръководството на Стационарната КИС;
от 01.11.2016 г. - Заместник-командир на Стационарна КИС.

Отличия и награди:
Предметни награди, морални поощрения и грамоти.

Произвеждане в звания:
1990 г. Лейтенант;
1993 г. Старши лейтенант;
1996 г. Капитан;
2000 г. Майор;
2003 г. Подполковник;
2012 г. Полковник.

Владеене на чужди езици: английски и руски.

Семейно положение: женен, с едно дете.


 

СКИС © 2021 г.