ЗАМЕСТНИК - КОМАНДИР
 

Заместник - командир на "Стационарна КИС"

полковник  Галин Димитров ГРУДЕВ

 
Роден на 31.05.1970 г. в гр. Сливен.
 
 
Завършено образование:
1994 г. ВВОВУ „Васил Левски” – Велико Търново
2012 г. ВА „Г.С.Раковски” – София
 
Военна кариера:
1994-2001 г. – Началник на ЛАЗ във военно формирование 42170
2001-2003 г. – Началник на център във военно формирование 42170
2003-2009 г. – Началник на сектор във военно формирование 42170
2009-2011 г. – Началник на КИВ във военно формирование 42170
2011-2013 г. – Началник на сектор във военно формирование 42170
2013-2017 г. – Началник на военно формирование 42170
от 22.11.2017 г. – Заместник-командир по ЕОЦ на Стационарна КИС
 
Произвеждане в звания:
1994 г. – лейтенант
1997 г. – старши лейтенант
2000 г. – капитан
2011 г. – майор
2015 г. – подполковник
2019 г. – полковник
 
Отличия и награди:
Грамоти и предметни награди
 
Владеене на чужди езици:
Английски – STANAG 2222
 
Семейно положение: Семеен, с две дъщери.
 

 

СКИС © 2021 г.