Доставка на бетон
НомерSCIS-46390-2018-003
Вид на процедуратаПо чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Срок за приемане на офертите16:00 часа на 04.05.2018 г.
Състояние на процедуратасъс събиране на 3 оферти
Обявление в РОП9075403
Обявление в Държавен вестникне се изисква
Лице за контактц.сл. Иван Предьов тел. 02/9226782,факс. 02/9744072; факс: 02/9223747, e-mail: podelenie@armf.bg
Документация
ИЗТЕГЛИ27.04.2018 г. 08:47Обява 1
ИЗТЕГЛИ27.04.2018 г. 08:47Обява 2 стр
ИЗТЕГЛИ27.04.2018 г. 08:47Прилож № 1 декларация по чл54 ал1, т1 - 5 и 7 от ЗОП
ИЗТЕГЛИ27.04.2018 г. 08:47Прилож № 2 декларация за запознаване с клаузите на договора
ИЗТЕГЛИ27.04.2018 г. 08:47Прилож №3 проект на договор
ИЗТЕГЛИ09.05.2018 г. 11:58Протокол 1
ИЗТЕГЛИ09.05.2018 г. 11:58Протокол 2
ИЗТЕГЛИ09.05.2018 г. 11:58Протокол 3
ИЗТЕГЛИ16.05.2018 г. 10:55Догов Враня 2
ИЗТЕГЛИ16.05.2018 г. 10:55Догов БКС 1
ИЗТЕГЛИ16.05.2018 г. 10:55Догов БКС 2
ИЗТЕГЛИ16.05.2018 г. 10:55Догов Враня 1
ИЗТЕГЛИ09.10.2018 г. 12:29Таблица ОП - готов за използване бетон
СКИС © 2019 г.