Доставка на електрическа енергия за небитови потребители от Стационарната комуникационна информационна система.
НомерSCIS-38040-2018-007
Вид на процедуратаПо чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП
Срок за приемане на офертите16:00 часа на 17.09.2018 г.
Състояние на процедурата0
Обявление в РОП
861634
879282
861639
Обявление в Държавен вестникне се изисква
Лице за контактАлексей Митев, телефони: +35929226810 и GSM: +359885828397, електронни пощи sector5@abv.bg или sektor5@armf.bg
Документация
ИЗТЕГЛИ08.08.2018 г. 09:32Решение ОП Електрическа енергия 2019
ИЗТЕГЛИ08.08.2018 г. 09:35Документация за възлагане на ОП за доставка на електроенергия 2019
ИЗТЕГЛИ08.08.2018 г. 09:35Товаров профил обекти Стационарна КИС
ИЗТЕГЛИ08.08.2018 г. 09:44ЕЕДОП
ИЗТЕГЛИ08.08.2018 г. 11:02Обявление за ОП Електрическа енергия 2019
ИЗТЕГЛИ21.09.2018 г. 11:31Протокол проверка документи ОП-24-6 от 21092918
ИЗТЕГЛИ21.09.2018 г. 11:31Съобщение по чл 57 ал 3 от ППЗОП
ИЗТЕГЛИ02.10.2018 г. 11:51Доклад за класиране на участниците ОП-24-7 02102018
ИЗТЕГЛИ02.10.2018 г. 11:51Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител ОП 24-8 02102018
ИЗТЕГЛИ02.11.2018 г. 13:43Решение за избор на втория участник ОП-24-9
ИЗТЕГЛИ05.11.2018 г. 14:07Решение за прекратяване на ОП - Доставка на ел.енергия
СКИС © 2019 г.