Доставка на два броя нови комбинирани багер-товарачи за нуждите на Стационарната КИС.
НомерSCIS-38040-2018-008
Вид на процедуратаПо чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП
Срок за приемане на офертите16:00 часа на 31.08.2018 г.
Състояние на процедуратаОбявена в АОП
Обявление в РОП
861647
861650
Обявление в Държавен вестникне се изисква
Лице за контактАлексей Митев, телефони: +35929226810 и GSM: +359885828397, електронни пощи sector5@abv.bg или sektor5@armf.bg.
Документация
ИЗТЕГЛИ08.08.2018 г. 10:19Обявление ОП Багер-товарачи
ИЗТЕГЛИ08.08.2018 г. 10:19Решение ОП Багер-товарачи
ИЗТЕГЛИ08.08.2018 г. 10:31Документация за участие в ОП за доставка на КБТ
ИЗТЕГЛИ08.08.2018 г. 10:31Приложение № 4 Образец № 1 Опис по чл 47 ал 3 от ППЗОП
ИЗТЕГЛИ08.08.2018 г. 10:31Приложение № 5 Образец № 2 Списък по чл 54 и 55 от ЗОП
ИЗТЕГЛИ08.08.2018 г. 10:31Приложение № 6 Образец № 3 Техническо предложение
ИЗТЕГЛИ08.08.2018 г. 10:31Приложение № 7 Образец № 4 Ценово предложение
ИЗТЕГЛИ08.08.2018 г. 10:31Приложение № 8 Техническа спецификация за КБТ
ИЗТЕГЛИ08.08.2018 г. 10:31Проект на договор за доставка на багери
ИЗТЕГЛИ08.08.2018 г. 10:38ЕЕДОП
ИЗТЕГЛИ11.09.2018 г. 12:59Протокол проверка документи ОП-31-6 11092018
ИЗТЕГЛИ11.09.2018 г. 12:59Съобщение по чл 57 ал 3 от ППЗОП КБТ
ИЗТЕГЛИ14.09.2018 г. 10:24Протокол за оценка и класиране на офертите по ОП 31-7 14092018
ИЗТЕГЛИ17.09.2018 г. 13:48Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител ОП 31-8 17092018 КБТ
ИЗТЕГЛИ10.10.2018 г. 14:15Договор № 139 от 05102018 г за доставка на КБТ
СКИС © 2019 г.