Доставка на компоненти за системи за наблюдение и контрол
НомерSCIS-46390-2018-009
Вид на процедуратаПо чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Срок за приемане на офертите16:00 часа на 22.08.2018 г.
Състояние на процедуратасъс събиране на 3 оферти
Обявление в РОП9079997
Обявление в Държавен вестникне се изисква
Лице за контактЛице за контакт: Данаил Йорданов 0887469604 Иван Предьов 0292/26782 Телефон/факс:0292/26789 / 0292/24917 E-mail: podelenie@armf.bg
Документация
ИЗТЕГЛИ15.08.2018 г. 10:38Обява 1
ИЗТЕГЛИ15.08.2018 г. 10:38Обява 2
ИЗТЕГЛИ15.08.2018 г. 10:38Обява 3
ИЗТЕГЛИ15.08.2018 г. 10:39Приложение № 1 Компоненти за наблюдение и контрол
ИЗТЕГЛИ15.08.2018 г. 10:39Приложение № 2 - декларация почл 54
ИЗТЕГЛИ15.08.2018 г. 10:39Приложение № 3 - Декларация за съгласие
ИЗТЕГЛИ15.08.2018 г. 10:39Приложение №4 - Проект на договор
ИЗТЕГЛИ23.08.2018 г. 14:24Протокол от ОП Компоненти за наблюдение и контрол - 1
ИЗТЕГЛИ23.08.2018 г. 14:24Протокол от ОП Компоненти за наблюдение и контрол - 2
ИЗТЕГЛИ05.09.2018 г. 08:40Протокол за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти 1 стр
ИЗТЕГЛИ05.09.2018 г. 08:40Протокол за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти 2 стр
ИЗТЕГЛИ12.09.2018 г. 13:59Договор компоненти с Сектрон 1
ИЗТЕГЛИ12.09.2018 г. 13:59Договор компоненти с Сектрон 2
ИЗТЕГЛИ12.09.2018 г. 13:59Договор компоненти с Сектрон 3
ИЗТЕГЛИ29.10.2018 г. 14:48Таблица ОП - Доставка на компоненти за наблюдение и контрол
СКИС © 2019 г.