Доставка на бетон
НомерSCIS-46390-2018-010
Вид на процедуратаПо чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Срок за приемане на офертите14:00 часа на 24.08.2018 г.
Състояние на процедуратасъс събиране на 3 оферти
Обявление в РОП
9079684
9080124
Обявление в Държавен вестникне се изисква
Лице за контактЛице за контакт: Иван Предьов Телефон/факс: 0292/26789 /0292/24917 E-mail: podelenie@armf.bg
Документация
ИЗТЕГЛИ15.08.2018 г. 12:28Обява 1
ИЗТЕГЛИ15.08.2018 г. 12:28Обява 2
ИЗТЕГЛИ15.08.2018 г. 13:12Приложение № 1 Доставка на бетон
ИЗТЕГЛИ15.08.2018 г. 13:12Приложение № 2 - декларация почл 54
ИЗТЕГЛИ15.08.2018 г. 13:12Приложение № 3 - Декларация за съгласие
ИЗТЕГЛИ15.08.2018 г. 13:12Приложение №4 - Проект на договор
ИЗТЕГЛИ27.08.2018 г. 14:54Протокол за удължаване на срока за получаване на оферти 1 стр
ИЗТЕГЛИ27.08.2018 г. 14:54Протокол за удължаване на срока за получаване на оферти 2 стр
ИЗТЕГЛИ31.08.2018 г. 15:11Протокол за разглеждане, оценка и класиране на получени оферти 1 стр
ИЗТЕГЛИ31.08.2018 г. 15:11Протокол за разглеждане, оценка и класиране на получени оферти 2 стр
ИЗТЕГЛИ05.09.2018 г. 13:13Договор 1 страница
ИЗТЕГЛИ05.09.2018 г. 13:13Договор 2 страница
ИЗТЕГЛИ23.10.2018 г. 14:01Таблица ОП - готов за използване бетон
СКИС © 2019 г.