Доставка и монтаж на оборудване, обзавеждане и инвентар
НомерSCIS-46390-2018-012
Вид на процедуратаПо чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Срок за приемане на офертите16:00 часа на 10.09.2018 г.
Състояние на процедуратасъс събиране на 3 оферти
Обявление в РОП
9080024
9080713
Обявление в Държавен вестникне се изисква
Лице за контактЦветомир Цанков 02 92 26787; E-mail: podelenie@armf.bg
Документация
ИЗТЕГЛИ24.08.2018 г. 11:42Обява 1
ИЗТЕГЛИ24.08.2018 г. 11:42Обява 2
ИЗТЕГЛИ24.08.2018 г. 11:42Приложение № 1 Доставка и монтаж на оборудване
ИЗТЕГЛИ24.08.2018 г. 11:42ПРИЛОЖЕНИЕ 2 схема плот-гише
ИЗТЕГЛИ24.08.2018 г. 11:42ПРИЛОЖЕНИЕ 3 схема плот-гише
ИЗТЕГЛИ24.08.2018 г. 11:43Приложение № 4 - декларация почл 54
ИЗТЕГЛИ24.08.2018 г. 11:43Приложение № 5 - Декларация за съгласие
ИЗТЕГЛИ24.08.2018 г. 11:43Приложение №6 - Проект на договор
ИЗТЕГЛИ12.09.2018 г. 13:51Съобщение удължаване обзавеждане
ИЗТЕГЛИ21.09.2018 г. 13:03Протокол избор обзавеждане 1
ИЗТЕГЛИ21.09.2018 г. 13:03Протокол избор обзавеждане 2
ИЗТЕГЛИ04.10.2018 г. 11:46Договор обзавеждане 1 стр
ИЗТЕГЛИ04.10.2018 г. 11:46Договор обзавеждане 2 стр
ИЗТЕГЛИ04.10.2018 г. 11:46Договор обзавеждане 3 стр
ИЗТЕГЛИ05.12.2018 г. 14:43таблица ОП Оборуджане, обзавеждане и инвентар
СКИС © 2019 г.