Доставка на трансформаторна подстанция
НомерSCIS-46390-2018-014
Вид на процедуратаПо чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Срок за приемане на офертите16:00 часа на 04.10.2018 г.
Състояние на процедуратасъс събиране на 3 оферти
Обявление в РОП
9080956
9081363
Обявление в Държавен вестникне се изисква
Лице за контактБисер Енчев тел. 02 92 26777; Ваклин Бучуков тел. 02 9226809; E-mail: podelenie@armf.bg
Документация
ИЗТЕГЛИ19.09.2018 г. 11:00Обява трансф подстанция 1
ИЗТЕГЛИ19.09.2018 г. 11:00Обява трансф подстанция 2
ИЗТЕГЛИ19.09.2018 г. 11:01Приложение № 1- Списък с поз на ОП
ИЗТЕГЛИ19.09.2018 г. 11:01Приложение №4 - Проект на договор
ИЗТЕГЛИ19.09.2018 г. 11:09Приложение № 2 - декларация почл 54
ИЗТЕГЛИ19.09.2018 г. 11:09Приложение № 3 - Декларация за съгласие
ИЗТЕГЛИ01.10.2018 г. 12:18ПРОТОКОЛ 1
ИЗТЕГЛИ01.10.2018 г. 12:18ПРОТОКОЛ 2
ИЗТЕГЛИ01.10.2018 г. 12:18Съобщение за удълж на срока на ОП
ИЗТЕГЛИ08.10.2018 г. 10:54Протокол от комисия1
ИЗТЕГЛИ08.10.2018 г. 10:54Протокол от комисия2
ИЗТЕГЛИ15.10.2018 г. 16:11Съобщение за прекратяване на ОП
СКИС © 2019 г.