Доставка на компютри.
НомерSCIS-38040-2018-022
Вид на процедуратаПо чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Срок за приемане на офертите12:00 часа на 09.11.2018 г.
Състояние на процедуратасъс събиране на 3 оферти
Обявление в РОП9082541
Обявление в Държавен вестникне се изисква
Лице за контактВеселин Рангелов, телефон: 02 9226761, е-mail: v.rangelov@armf.bg
Документация
ИЗТЕГЛИ30.10.2018 г. 11:07Обява_чл20ал3
ИЗТЕГЛИ30.10.2018 г. 11:07Приложение № 1 - Технически изисквания
ИЗТЕГЛИ30.10.2018 г. 11:07Приложение № 2 - Декларация по чл 54 от ЗОП
ИЗТЕГЛИ30.10.2018 г. 11:07Приложение № 3 - Декларация по чл327б от ЗОВС
ИЗТЕГЛИ30.10.2018 г. 11:07Приложение № 4 - Декларация по чл3 от ЗИФОДРЮПДРС
ИЗТЕГЛИ30.10.2018 г. 11:07Приложение № 5 - Проект договор
ИЗТЕГЛИ30.10.2018 г. 11:07Приложение № 6 - Декларация за конфиденциалност
ИЗТЕГЛИ14.11.2018 г. 09:54Протокол за избор на изпълнител
ИЗТЕГЛИ19.11.2018 г. 13:10Договор Сатори Ко
ИЗТЕГЛИ22.11.2018 г. 08:39Договор РС3 Плесио
СКИС © 2019 г.