Доставка на компоненти за системи за наблюдение и контрол
НомерSCIS-46390-2018-017
Вид на процедуратаПо чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Срок за приемане на офертите16:00 часа на 14.11.2018 г.
Състояние на процедуратасъс събиране на 3 оферти
Обявление в РОП
9082795
9083173
Обявление в Държавен вестникне се изисква
Лице за контактДанаил Йорданов 0887 46 96 04 и Иван Предьов 02 92 26782
Документация
ИЗТЕГЛИ06.11.2018 г. 10:41Обява 1
ИЗТЕГЛИ06.11.2018 г. 10:41Обява 2
ИЗТЕГЛИ06.11.2018 г. 10:41Обява 3
ИЗТЕГЛИ06.11.2018 г. 10:41Приложение № 1 Компоненти за наблюдение и контрол
ИЗТЕГЛИ06.11.2018 г. 10:41Приложение № 2 - декларация почл 54
ИЗТЕГЛИ06.11.2018 г. 10:41Приложение № 3 - Декларация за съгласие
ИЗТЕГЛИ06.11.2018 г. 10:41Приложение №4 - Проект на договор
ИЗТЕГЛИ16.11.2018 г. 09:37Протокол за удължаване на срока за получаване на оферти
ИЗТЕГЛИ16.11.2018 г. 09:37Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти
ИЗТЕГЛИ21.11.2018 г. 08:28Протокол СВН
ИЗТЕГЛИ08.01.2019 г. 15:55Договор Сектрон
ИЗТЕГЛИ08.01.2019 г. 16:17таблица ОП Доставка за с-ми за набл и к-л 2018
СКИС © 2019 г.