Доставка на офис обзавеждане.
НомерSCIS-38040-2018-026
Вид на процедуратаПо чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Срок за приемане на офертите12:00 часа на 12.11.2018 г.
Състояние на процедуратасъбиране на 3 оферти
Обявление в РОП9082799
Обявление в Държавен вестникне се изисква
Лице за контактТихомир Чавдаров, Телефон: 02 9222270, 0887237031, E-mail: t.chavdarov@armf.bg
Документация
ИЗТЕГЛИ06.11.2018 г. 13:02Обява чл20 ал3 Доставка на офис обзавеждане
ИЗТЕГЛИ06.11.2018 г. 13:02Приложение № 1 - Техническа спецификация ОФИС оборудване
ИЗТЕГЛИ06.11.2018 г. 13:02Приложение № 2 - Декларация по чл 54 от ЗОП
ИЗТЕГЛИ06.11.2018 г. 13:02Приложение № 3 - Декларация по чл327б от ЗОВС
ИЗТЕГЛИ06.11.2018 г. 13:02Приложение № 4 - Декларация по чл3 от ЗИФОДРЮПДРС
ИЗТЕГЛИ06.11.2018 г. 13:02Приложение № 5 - Проект договор
ИЗТЕГЛИ14.11.2018 г. 15:06Протокол ОП Доставка на офис обзавеждане
ИЗТЕГЛИ22.11.2018 г. 08:37Договор ТК Мебел
СКИС © 2019 г.