Доставка на електроматериали, електроуреди, железария, инструменти, осветителни тела и консумативи за тях
НомерSCIS-46390-2018-018
Вид на процедуратаПо чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Срок за приемане на офертите12:30 часа на 14.11.2018 г.
Състояние на процедуратасъс събиране на 3 оферти
Обявление в РОП
9082813
9083103
Обявление в Държавен вестникне се изисква
Лице за контактРоза Божова 02 92 24969
Документация
ИЗТЕГЛИ06.11.2018 г. 16:10Обява 1
ИЗТЕГЛИ06.11.2018 г. 16:10Обява 2
ИЗТЕГЛИ06.11.2018 г. 16:10Обява 3
ИЗТЕГЛИ06.11.2018 г. 16:11Приложение № 1 електроматериали, електроуреди, железария
ИЗТЕГЛИ06.11.2018 г. 16:11Приложение № 3- декларация почл 54
ИЗТЕГЛИ06.11.2018 г. 16:11Приложение № 4 - Декларация за съгласие
ИЗТЕГЛИ06.11.2018 г. 16:11Приложение № 5 - Проект на договор
ИЗТЕГЛИ06.11.2018 г. 16:17Приложение № 2 Схема на електрическо табло
ИЗТЕГЛИ14.11.2018 г. 15:37Протокол за удължаване на срока 1
ИЗТЕГЛИ14.11.2018 г. 15:37Протокол за удължаване на срока 2
ИЗТЕГЛИ14.11.2018 г. 16:27Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти
ИЗТЕГЛИ21.11.2018 г. 15:50Договор НЕГС - ООД
ИЗТЕГЛИ21.11.2018 г. 15:50Протокол за класиране
ИЗТЕГЛИ04.12.2018 г. 15:15таблица ОП Доставка на ел материали
СКИС © 2019 г.