Доставка на масла, смазки и специални течности.
НомерSCIS-38040-2018-029
Вид на процедурата
Срок за приемане на офертите16:00 часа на 14.11.2018 г.
Състояние на процедуратапазарно проучване
Обявление в РОП
Обявление в Държавен вестникне се изисква
Лице за контактмайор Борислав Борисов – 02/9226741 и GSM:0887811132; факс: 02/9226746, e-mail: b.borisov1@armf.bg
Документация
СКИС © 2019 г.