Доставка на канцеларски материали
НомерSCIS-46390-2018-027
Вид на процедуратаПо чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП
Срок за приемане на офертите12:00 часа на 16.11.2018 г.
Състояние на процедуратапазарно проучване
Обявление в РОП
Обявление в Държавен вестникне се изисква
Лице за контактЕмилиян Николаев Николов, тел. 029226787, fax 029224917, e-mail:podelenie@armf.bg
Документация
СКИС © 2019 г.