Доставка на защита стена за интернет средата на БА.
НомерSCIS-38040-2018-032
Вид на процедуратаПо чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Срок за приемане на офертите12:00 часа на 22.11.2018 г.
Състояние на процедуратасъбиране на 3 оферти
Обявление в РОП9083099
Обявление в Държавен вестникне се изисква
Лице за контактТихомир Генков, тел.:02 9222290, e-mail: t.genkov@armf.bg
Документация
ИЗТЕГЛИ14.11.2018 г. 14:32Обява_чл20 ал3
ИЗТЕГЛИ14.11.2018 г. 14:32Приложение № 1 - Технически изисквания зашитна стена
ИЗТЕГЛИ14.11.2018 г. 14:32Приложение № 2 - Декларация по чл 54 от ЗОП
ИЗТЕГЛИ14.11.2018 г. 14:32Приложение № 3 - Декларация по чл327б от ЗОВС
ИЗТЕГЛИ14.11.2018 г. 14:32Приложение № 4 - Декларация по чл3 от ЗИФОДРЮПДРС
ИЗТЕГЛИ14.11.2018 г. 14:32Приложение № 5 - Проект на договор
ИЗТЕГЛИ14.11.2018 г. 14:32Приложение № 6 - Техническо предложение защитна стена
ИЗТЕГЛИ14.11.2018 г. 14:32Приложение № 7 - Ценова оферта
ИЗТЕГЛИ27.11.2018 г. 09:04Протокол защитна стена
ИЗТЕГЛИ03.12.2018 г. 11:28Договор Телелинк защитна стена
СКИС © 2019 г.