Доставка на електрическа енергия за небитови потребители от Стационарната комуникационна и информационна система
НомерSCIS-38040-2018-034
Вид на процедуратаПо чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП
Срок за приемане на офертите16:00 часа на 03.12.2018 г.
Състояние на процедурата0
Обявление в РОП
878749
878754
Обявление в Държавен вестникне се изисква
Лице за контактВаклин Бучуков, тел. 02 9226809, GSM 0887063154, e-mail: sector5@abv.bg
Документация
ИЗТЕГЛИ16.11.2018 г. 10:18EEDOP
ИЗТЕГЛИ16.11.2018 г. 10:18Документация за възлагане на ОП за доставка на електроенергия
ИЗТЕГЛИ16.11.2018 г. 10:18Обявление за ОП за доставка на електроенергия
ИЗТЕГЛИ16.11.2018 г. 10:18Решение за ОП за доставка на електроенергия
ИЗТЕГЛИ16.11.2018 г. 10:18Товаров график на потребителите
ИЗТЕГЛИ16.11.2018 г. 10:37Приложения към документацията на ОП
ИЗТЕГЛИ04.12.2018 г. 15:38Протокол за проверка на документите ОП-24-15
ИЗТЕГЛИ04.12.2018 г. 15:39Съобщение по чл 57 ал 3 от ППЗОП
СКИС © 2018 г.