Закупуване и доставка на източници на непрекъсваемо електрическо захранване
НомерSCIS-26340-2018-013
Вид на процедуратапроучване на пазара
Срок за приемане на офертите17:00 часа на 22.11.2018 г.
Състояние на процедуратапазарно проучване
Обявление в РОПне се изисква
Обявление в Държавен вестникне се изисква
Лице за контакткапитан Николай Николов
тел. 02/9222982
e-mail: n.p.nikolov@armf.bg

капитан Йордан Митев
тел.02/9222944

старшина Велин Великов
тел. 02/9222996
Документация
СКИС © 2019 г.