Доставка на уреди за домакинството.
НомерSCIS-38040-2018-035
Вид на процедуратаПо чл. 20, ал. 4 от ЗОП
Срок за приемане на офертите14:00 часа на 23.11.2018 г.
Състояние на процедуратапазарно проучване
Обявление в РОП
Обявление в Държавен вестникне се изисква
Лице за контактМирослав Начев,тел. 02/9222293, факс: 02/9222288 и e-mail: m.nachev@armf.bg
Документация
СКИС © 2019 г.