Доставка на електрическа енергия за небитови потребители от Стационарната комуникационна и информационна система.
НомерSCIS-38040-2019-057
Вид на процедуратаПо чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП
Срок за приемане на офертите16:00 часа на 17.01.2020 г.
Състояние на процедуратаизпълнение на договор
Обявление в РОП3435-2019-0004
Обявление в Държавен вестникне се изисква
Лице за контактВаклин Бучуков, тел. 02 9226812, факс 02 9226899, e-mail:sector5@abv.bg
Документация
ИЗТЕГЛИ17.10.2019 г. 08:54Документация
ИЗТЕГЛИ17.10.2019 г. 08:54Приложения 4-9
ИЗТЕГЛИ17.10.2019 г. 09:0104 1 Товаров профил за септември 2019
ИЗТЕГЛИ21.10.2019 г. 10:50Решение
ИЗТЕГЛИ21.10.2019 г. 10:50Обявление
ИЗТЕГЛИ05.12.2019 г. 10:14ESPD-BG1 СКИС
ИЗТЕГЛИ07.01.2020 г. 14:57Протокол от заседание на комисията - 07012020 г
ИЗТЕГЛИ21.01.2020 г. 14:39Протокол от проверка на документи ОП-58
ИЗТЕГЛИ21.01.2020 г. 14:40Съобщение по чл 57 ал 3 от ППЗОП
ИЗТЕГЛИ29.01.2020 г. 14:53Доклад за класиране на участниците ОП-58-9
ИЗТЕГЛИ29.01.2020 г. 14:53Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител ОП 58-10
ИЗТЕГЛИ24.02.2020 г. 16:10Решение № ОП-58-11 от 24022020 г относно класиране на втория участник
ИЗТЕГЛИ19.03.2020 г. 14:10Договор №189 от 05 03 2020 по ОП-58 от 2019 с Гранд ЕД ЕООД
СКИС © 2020 г.