Доставка на нова земекопна машина тип „Мини трактор“ (мини ескаватор).
НомерSCIS-28870-2020-002
Вид на процедуратаПо чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Срок за приемане на офертите16:00 часа на 26.06.2020 г.
Състояние на процедуратасъс събиране на 3 оферти
Обявление в РОП9099514
Обявление в Държавен вестникне се изисква
Лице за контактНиколай Низамов тел. 0292/ 24941, email: vf28870@abv.bg
Документация
ИЗТЕГЛИ11.06.2020 г. 15:09Обява багер
ИЗТЕГЛИ11.06.2020 г. 15:09Приложение № 1 Техническа спецификация багер
ИЗТЕГЛИ11.06.2020 г. 15:09Приложение № 2 Методика за комплексна оценка на офертте
ИЗТЕГЛИ11.06.2020 г. 15:09Приложение № 3 Техническо предложение
ИЗТЕГЛИ11.06.2020 г. 15:09Приложение № 4 Ценово предложение
ИЗТЕГЛИ11.06.2020 г. 15:09Приложение № 5 Декларация_192,_ал_3_от_ЗОП_за обстоятелства_по_чл_54,_ал_1,_т3-6_от_ЗОП 28870
ИЗТЕГЛИ11.06.2020 г. 15:09Приложение № 6 Декларация по чл 54_ал 1_т 1_2_7 от ЗОП 28870
ИЗТЕГЛИ11.06.2020 г. 15:09Приложение № 7 проект на ДОГОВОР
ИЗТЕГЛИ29.06.2020 г. 10:10Съобщение за удължаване срока за оферти багери
ИЗТЕГЛИ03.07.2020 г. 15:04Протокол багер
СКИС © 2020 г.