НомерКратко описание на предмета на поръчкатаПубликувана наНомер-АОП 
SCIS-28870-2020-002Доставка на нова земекопна машина тип „Мини трактор“ (мини ескаватор).2020-06-11 15:09:1211.06.2020 15:099099514ПРЕГЛЕД
СКИС © 2020 г.